Thursday, 24 March 2011

Conquer Theory #4

pohon rindang yang terbakar takkan rindang untuk yang kedua kalinya, sekalipun tumbuh, bentuknya tak akan pernah sama dengan semula
Conquer Theory #4 

No comments:

Post a Comment