Sunday, 10 June 2012

Conquer Theory #26

mana yang lebih sulit antara menulis kenyataan, membaca kenyataan, dan mengenang kenyataan?

Conquer Theory #26

No comments:

Post a Comment